QSBQuality Systems Basics. Czyli innymi słowy podstawy systemu jakości. Jest to szkolenie organizowane przez GM. Wymogiem jest aby u każdego dostawcy przeprowadzony został audyt QSB. Nowi dostawcy zaczynający współpracę z General Motors muszą obowiązkowo przeprowadzić u siebie tzw. QSB Workshop, który najczęściej jest przeprowadzany przez firmę zewnętrzną lub też poprzez inżyniera jakości dostawców (Supplier Quality Engineer) pracującego w koncernie GM.

QSB to 11 wymagań jakie muszą spełniać dostawcy i są to:

1.) Fast Response – szybkie reagowania na problemy, jasna i precyzyjna ścieżka rozwiązywania problemów jakościowych i wewnętrznych problemów dostawcy.

2.) Nonconforming Product – kontrola i nadzór nad wyrobami niezgodnymi – właściwy sposób segregacji i oznaczenia wyrobów NOK, alarmy jakościowe, procedura reworku części.

3.) VerificationStations – procesy mające na celu skupienie się na jakości wbudowanej. Inspekcja i weryfikacja wyrobów w procesie produkcyjnym. Schemat eskalacji problemu. Team Member > Team Leader > Group Leader > itd. Karta kodów błędów.

4.) Standardized Operations – operacje standaryzowane. Czyli wszystko to co podlega standaryzacji: 5S, praca standaryzowana, instrukcje pracy na stanowisku, kalibracja i nadzór nad przyrządami pomiarowymi.

5.) Standard Operator Training – szkolenie operatorów. Ustalony i przejrzysty sposób szkolenia nowych pracowników. Rotacja pracowników w zespole. Tablica umiejętności pracownika. Karty odbytych szkoleń.

6.) Error Poof Verification –  weryfikacja urządzeń wykrywających błędy tzw. Poka Yoke. Nadzór oraz weryfikacja poprawnego działania urządzeń wykrywających i sprawdzających potencjalne błędy/niezgodności wyrobu.

7.) Layered Process Audits – audyty wielowarstwowe. Zaangażowanie wszystkich warstw/poziomów organizacji w audyt procesu, czyli od lidera zespołu po szefa zakładu skończywszy. Raportowanie wyników audyt, ustalanie wymaganych działań korygujących.

8.) Risk Reduction – redukcja ryzyka. Proces przeglądu i zmian w PFMEA. Poprawny sposób naliczania wartości RPN. Zarządzanie zmianami w PFMEA i kolejnymi rewizjami PFMEA,

9.) Contamination Control – kontrola zanieczyszczeń. Proces monitorowania możliwych zanieczyszczeń oraz czystości wyrobów jak i otoczenia gdzie produkowane/składowane są wyroby.

10.) Supply Chain Management – zarządzanie łańcuchem dostaw. Monitorowanie wyników jakościowych dostawców. Jasno określona procedura audytów u nowych i obecnych dostawców organizacji.

11.) Managing Change – zarządzanie zmianami. Procedura zarządzania zmianami specyfikacji wyrobów. Proces PTR (próba na linii u klienta), budowania tzw. safety stock’u.

Powrót do słownika

  • Popularne tagi

  • Archiwum