PPAP – (z ang. Production Part Approval Process) – jest to proces w wyniku którego część jest zatwierdzana do produkcji. W procesie PPAPu dostawca lub klient dokonują analizy komponentu w stosunku do wymagań wyspecyfikowanych na rysunku.

Każda część stosowana w produkcji seryjnej samochodów musi mieć zawierdzony PPAP. Dokumentem potwierdzającym zgodność komponentu z wymaganiami klienta jest tzw. PSW (z ang. Part Submission Warrant).

W momencie zakończenia procesu PPAPu z wynikiem pozytywnym klient nadaje części status approved, w przypadku niezgodności część otrzymuje status rejected i nie może być używana w samochodach produkowanych seryjnie, które trafiają do finalnego klienta. Dostawca na podstawie  dokumentu PPAP Worksheet może poprosić klienta o czasową zgodę na wysyłkę i późniejsze użycie w samochodzie części niespełniających wszystkich wymagań. Wtedy też taka część ma nadany status saleable. Klient końcowy zaakceptuje PPAP Worksheet i wyrazi zgodę na czasowe użycie części niezgodnych ze specyfikacją tylko w momencie, gdy nie mają one bezpośredniego wpływu na funkjonowanie samochodu i bezpieczeństwo klienta końcowego.

PPAP jest procesem opisanym przez Automotive Industry Action Group.

Powrót do słownika

  • Popularne tagi

  • Archiwum