PCPA czyli Audyt Planu Kontroli Procesu

PCPA to tak naprawdę nic innego jak Audyt Procesu Produkcyjnego. Podczas przeprowadzanego PCPA u dostawcy weryfikuje się między innymi takie rzeczy jak:

  • dokumentację techniczną – dostępność aktualnych rysunków z naniesionymi ostatnimi zmianami inżynierskimi, dostępność specyfikacji CTS (Component Technical Specification) oraz SSTS (Sub System Technical Specification).
  • dokumentację systemu jakości – PFD (Process Flow Diagram), PFMEA (Process Failure Effect Mode Analysis), PCP (Process Control Plan)
  • prawidłowy nadzór narzędzi pomiarowych, przymiarów, maszyn (TPM)
  • prawidłowy nadzór pracy operatora (praca zgodna z instrukcją – Standarized Work) i jego miejsca pracy
  • prawidłowy nadzór szkoleń (Flexibility Chart)
  • prawidłowy nadzór produkcji, działań logistyki, magazynowania materiałów, pakowania i przechowywania wyrobów końcowych
  • prawidłowy nadzór nad wyrobami niezgodnymi i działaniami korygującymi mających na celu poprawę i wyeliminowanie niezgodności.

Powrót do słownika

  • Popularne tagi

  • Archiwum