Controlled Shipping czasami występuje pod pojęciem Restricated Shipping. Jest to proces wymagany do natychmiastowego wdrożenia przez dostawcę w przypadku wykrycia u klienta niezgodnych części.

Proces Controlled Shipping zakłada wprowadzenie dodatkowej 100% inspekcji części na końcu procesu produkcyjnego lub poza linią produkcyjną, w celu wyszukania części NOK, zgodnie z załączoną instrukcją.

Controlled Shipping daje natychmiastową możliwość zabezpieczenia klienta przed otrzymywaniem kolejnych niezgodnych części, a dostawcy daje czas na znalezienie przyczyny źródłowej i wprowadzenia akcji korygujących.

Kontrola w procesie Controlled Shipping może być wzrokowa lub też przy użyciu określonych narzędzi kontrolno-pomiarowych lub przymiarów.

Za każdym razem kontrola Controlled Shipping weryfikuje 100% części i jest potwierdzana poprzez oznakowanie części (np.: zielona kropka, etykieta).

W momencie nałożenia przez klienta na dostawcę procedury Controlled Shipping, klient definiuje kryteria wyjściowe. Kryteriami wyjściowymi może być np.: pozytywny wynik audytu przeprowadzonego przez klienta, szkolenie QSB/LEP/PFMEA.

Proces Controlled Shipping dzieli się na dwa warianty:

Controlled Shipping Level 1: pracownicy dostawcy przeprowadzają kontrole, aby uchronić klienta przed otrzymywaniem niezgodnych wyrobów. Kontrola przeprowadzana jest zgodnie z instrukcją zaakceptowaną przez klienta. 

Controlled Shipping Level 2: wprowadzony jest w przypadku, gdy pomimo wprowadzonej kontroli CSL1 i weryfikacji części przez dostawcę, klient w dalszym ciągu znajduje części NOK, co oznacza, że kontrola CSL1 prowadzona jest niezgodnie z instrukcją lub też niedbale. CSL2 zakłada, że kontrola odbywa się poza linią poprzez zewnętrzną firmę. Koszt usługi CSL2 jest bardzo duży i najczęściej w całości pokrywany jest przez dostawcę. Zdarza się, że klient daje do wyboru dostawcy kilka firm, które są przez niego certyfikowane do świadczenia usługi CSL2 w jego imieniu. Czasami zdarza się, że kontrola CSL2 przeprowadzana jest na obszarze magazynu klienta.

W przypadku wprowadzenia kontroli CSL2 kontrola CSL1 odbywa się równolegle.

Klient definiuje kryteria wyjściowe z procesu Controlled Shipping Level 2, w podobny sposób jak to ma miejsce w przypadku CSL1 ale z tą uwagą, że często dodatkowo klient definiuje okres obowiązywania kontroli – np.: 20 dni kontroli bez defektu. Oznacza to, że gdy w przeciągu 20-stu kolejnych dni kontroli CSL2 firma zewnętrzna nie znajdzie żadnej części NOK to kontrola taka może być zatrzymana (oczywiście po spełnieniu innych dodatkowych wymagań zdefiniowanych przez klienta).

W przypadku, gdy w 19-stym dniu kontroli firma zewnętrzna wykonująca kontrole znajdzie część niezgodną i niezgodność zostaje potwierdzona przez klienta, to licznik dni selekcji bez defektu zeruje się i kontrola wykonywana jest przez kolejne 20 dni bez defektu.

Jeżeli procedura CSL2 trwa przez długi okres czasu może to być informacją dla klienta, że dostawca nie jest w stanie poprawić własnego procesu produkcyjnego lub wprowadzić należytej kontroli jakości w procesie. W takiej sytuacji klient najczęściej decyduje się na wprowadzenie procedury New Business Hold (New Businees On Hold), a w ostatecznym kroku przeniesienie produkcji części do innego dostawcy.

Powrót do słownika

  • Popularne tagi

  • Archiwum